Selamat Datang Ke Blog Soal Pengajian Perniagaan Bersama Cikgu Rampawan

Ahad, 17 April 2011

Panduan menjawab soalan - Bhgn 1

BENTUK SOALAN CARA MENJAWAB PEMARKAHAN

berikan maksud….

beri definisi/maksud

1-3 markah
kata-kata kunci dipentingkan

takrifkan….

beri definisi/maksud

1-3 markah
kata-kata kunci dipentingkan

senaraikan…

- jawapan dalam bentuk “listing” tidak
   perlu huraian


½ -1 markah setiap satu

nyatakan….

nyatakan jawapan- tidak perlu huraian/
ulasan/hujah


½ - 1 markah

nyatakan langkah atau
proses…/
jelaskan proses...

-jawapan dalam bentuk listing
-mesti disenaraikan ikut urutan
-huraian

Setiap langkah=½ -1 markah
Huraian = 1-2 markah

lakarkan…


lukis rajah dengan label yang betul

½ -1 markah

jelaskan/terangkan…

menerangkan tentang konsep,proses
dengan memberikan ulasan/sebab/kesan
- beri fakta/isi
- huraian
- contoh jika perlu/boleh membantu calon


fakta/isi ½ -1 markah
huraian  1 – 3 markah

bincangkan….

-memerlukan calon memberi fakta,huraian
dan contoh
-sesetengah soalan memerlukan calon
menjelaskan kesan  positif dan negatif

fakta/isi ½ -1 markah
huraian  1 – 3 markah

Perbezaan/
perbandingan


-memerlukan calon  
  memberi fakta,huraian
  dan contoh jika perlu
-aspek perbandingan/ perbezaan
MESTI SEPADAN
-penggunaan jadual  digalakkan

fakta/isi ½ -1 markah
huraian  1 – 2 markah


nyatakan 5 faktor…

berikan 5 faktor sahaja dan tidak lebih
daripada itu

5 faktor yang pertama sahaja
akan diperiksa dan diberi
markah.
isi-isi yang ke 6 tidak akan
diambilkira walaupun betul


Soalan berkaitan sesuatu keadaan atau situasi...


-fakta dan huraian
-setiap huraian mesti  merujuk kepada
situasi dalam soalan

-MESTI kaitkan dengan situasi
dalam soalan
-jika tidak kait 0 markah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terbaru di sini

get this widget here
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Bumi Gemilang 感 恩 惜 福

email: CikguRampawan@gmail.com. Dikuasakan oleh Blogger.

Copyright © 2011 - Soal PP

Designed by Free CSS Templates | Bloggerized by Harirh | SpiceUpYourBlog